Wåthults Vänner


Välkommen till

Wåthult


en socken med medeltida ursprung i Gislaveds kommun


Samhälls- och bygdeföreningen                                                           

Wåthults Vänner                                                                                                               


Föreningen bildades hösten 2008. Det är en sammanslutning av boende i Våthult och andra som är intresserade av bygden.

Vi vill värna om Våthult och dess invånare, dess minnen och traditioner, dess natur och kultur, med syfte att öka kunskaperna om och stärka sammanhållningen kring hembygden.

 

Föreningen är ansluten till Jönköpings Läns Hembygdsförbund.