Kyrkan


Välkommen till

Wåthult


en socken med medeltida ursprung i Gislaveds kommun

Våthults kyrka

Våthult är egen församling, men tillhör Gislaveds pastorat. Våthults kyrka är den äldsta i Gislaveds pastorat, så gammal att ingen med säkerhet vet åldern på kyrkan. Med stor säkerhet är den från medeltiden. Enligt legenden är den byggd av munkar från Nydala och Varnhem.


År 1350 talas det i alla fall om en kyrka på denna plats. Under årens lopp är den tillbyggd flera gånger vilket syns tydligt när man går runt i kyrkan. Läktaren är t ex byggd år 1745 och i gamla protokoll berättas att inga barn fick vistas där med vite på 4 öre. Straffstocken väntade dem som var oförbätterliga...                 Under 1800 talet var det nära att kyrkan revs. Behovet av en ny kyrka i Båraryd ledde till beslut om att bygga en gemensam kyrka i Stora Båraryds gärde. Beslutet blev dock upphävt och Våthults kyrka finns kvar i nyrenoverat skick.


Av kyrkans gamla inventarier kan särskilt nämnas dopfunten från     1100-talet. Den är hyggen i sten i romansk stil och har under   tidens gång varit stöd under predikstolen istället för dopfunt!


Predikstolen är från 1646. Den stod från början i Villstads kryka, men inköptes till Våthult 1749 och sattes upp 1751.


Altaret tycks från början ha saknat varje form av altarprydnad. 1789 sattes det upp en väggklocka över altaret, 1850 kom korset på plats. 1893 utbyttes korset mot en tavla föreställande Jesu dop, en kopia av Adolf Tidermanns altartavla i Trefoldighetskriken i Oslo. Vid kyrkans renovering 1960 fick korset sin ursprungliga plats i koret.


Klockstapeln byggdes 1693 av Nils Trädgårdh från Tranemo.


Nattvardskalken är från 1200-talet, förmodligen tillverkad i Tyskland. Den äldsta ljuskronan är från 1716 och är skänkt av guldsmeden Abraham Virgander Göteborg, som var bror med komminister David Virgander i Våthult. Ytterligare två ljuskronor är från 1801 respektive 1809 och tillverkade av Lars Knutsson i Våtsjö. Den nyaste kronan är från 1955 skänkt av fru Maria Emanuelsson i Snärebo.


Orgeln med 13 stämmor är byggd 1987 av orgelbyggare Ingvar Johansson Långaryd. Kyrkan renoverades och återinvigdes senast 1992.


Utanför kyrkan fanns en gammal fattigbössa från 1760. Numera placerad i kyrkans vapenhus.


( Svenska kyrkans hemsida)